BAO CAO SU DUREX

Durex Extra Safe
Durex Extra Safe

[icon icon=icon-remove-circle size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-remove-circle size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-remove-circle size=16px color=#000 ]Quy cách: 3 cái/hộp

[icon icon=icon-remove-circle size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su có chất bôi trơn nhiều

[icon icon=icon-remove-circle size=16px color=#000 ]Tính năng: tăng cảm giác yêu

[icon icon=icon-remove-circle size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

 

45.000 VNĐ Thêm vào giỏ
Durex Fetherlite
Durex Fetherlite

[icon icon=icon-bug size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-bug size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-bug size=16px color=#000 ]Quy cách: 12 cái/hộp

[icon icon=icon-bug size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su siêu mỏng

[icon icon=icon-bug size=16px color=#000 ]Tính năng: mỏng hơn 30%, cảm giác như thật

[icon icon=icon-bug size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

170.000 VNĐ Thêm vào giỏ
Durex Kingtex
Durex Kingtex

[icon icon=icon-gittip size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-gittip size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-gittip size=16px color=#000 ]Quy cách: 3 cái/hộp

[icon icon=icon-gittip size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su size nhỏ

[icon icon=icon-gittip size=16px color=#000 ]Tính năng: thiết kế vừa vặn, dễ chịu

[icon icon=icon-gittip size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

35.000 VNĐ Thêm vào giỏ
Durex Love
Durex Love

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Quy cách: 3 cái/hộp

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su hương thơm

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Tính năng: hương dâu cảm giác dễ chịu cho bạn

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

45.000 VNĐ Thêm vào giỏ
Durex Perfoma (12)
Durex Perfoma (12)

[icon icon=icon-star-half-full size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-star-half-full size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-star-half-full size=16px color=#000 ]Quy cách: 12 cái/hộp

[icon icon=icon-star-half-full size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su kéo dài quan hệ

[icon icon=icon-star-half-full size=16px color=#000 ]Tính năng: loại bao cao su trị xuất tinh sớm tốt nhất

[icon icon=icon-star-half-full size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

170.000 VNĐ Thêm vào giỏ
Durex Perfoma (3)
Durex Perfoma (3)

[icon icon=icon-star-half-full size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-star-half-full size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-star-half-full size=16px color=#000 ]Quy cách: 3 cái/hộp

[icon icon=icon-star-half-full size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su kéo dài quan hệ

[icon icon=icon-star-half-full size=16px color=#000 ]Tính năng: loại bao cao su trị xuất tinh sớm tốt nhất

[icon icon=icon-star-half-full size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

45.000 VNĐ Thêm vào giỏ
Durex pleasuremax
Durex pleasuremax

[icon icon=icon-star size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-star size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-star size=16px color=#000 ]Quy cách: 3 cái/hộp

[icon icon=icon-star size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su độc, có gân gai

[icon icon=icon-star size=16px color=#000 ]Tính năng: tăng cọ sát âm đạo

[icon icon=icon-star size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

[icon icon=icon-star size=16px color=#000 ]Kích cỡ: dài 190mm, rộng 54mm, mỏng 0,85mm

45.000 VNĐ Thêm vào giỏ
Durex Select
Durex Select

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Quy cách: 3 cái/hộp

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su hương thơm

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Tính năng: cảm giác dễ chịu cho bạn

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

45.000 VNĐ Thêm vào giỏ
Durex Sensation
Durex Sensation

[icon icon=icon-share size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-share size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-share size=16px color=#000 ]Quy cách: 3 cái/hộp

[icon icon=icon-share size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su độc, có gân gai

[icon icon=icon-share size=16px color=#000 ]Tính năng: tăng cọ sát âm đạo

[icon icon=icon-share size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

45.000 VNĐ Thêm vào giỏ
Durex Strawberry
Durex Strawberry

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Quy cách: 3 cái/hộp

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su hương thơm

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Tính năng: hương dâu cảm giác dễ chịu cho bạn

[icon icon=icon-arrow-right size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

45.000 VNĐ Thêm vào giỏ
Durex Tingle
Durex Tingle

[icon icon=icon-qrcode size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-qrcode size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-qrcode size=16px color=#000 ]Quy cách: 3 cái/hộp

[icon icon=icon-qrcode size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su hương bạc hà

[icon icon=icon-qrcode size=16px color=#000 ]Tính năng: đem lại cảm giác dễ chịu, the mát

[icon icon=icon-qrcode size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

[icon icon=icon-qrcode size=16px color=#000 ] Kích cỡ 52mm

45.000 VNĐ Thêm vào giỏ

GEL BÔI TRƠN DUREX

Gel Durex bạc hà
Gel Durex bạc hà

[icon icon=icon-download-alt size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-download-alt size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-download-alt size=16px color=#000 ]Thể loại: gel bôi trơn

[icon icon=icon-download-alt size=16px color=#000 ]Tính năng: tăng độ ẩm âm đạo, cảm giác mát lạnh bạc hà

[icon icon=icon-download-alt size=16px color=#000 ]Thành phần: Nước tinh khiết, Propylene Glycol, Hydroxyenthylcellulose

140.000 VNĐ Thêm vào giỏ
Gel Durex Massage
Gel Durex Massage

[icon icon=icon-refresh size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-refresh size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-refresh size=16px color=#000 ]Thể loại: gel bôi trơn

[icon icon=icon-refresh size=16px color=#000 ]Tính năng: tăng độ ẩm âm đạo, massage toàn thân

[icon icon=icon-refresh size=16px color=#000 ]Thành phần: Nước tinh khiết, Propylene Glycol, Hydroxyenthylcellulose

170.000 VNĐ Thêm vào giỏ
Gel Durex Play 100ml
Gel Durex Play 100ml

[icon icon=icon-upload size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-upload size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-upload size=16px color=#000 ]Thể loại: gel bôi trơn

[icon icon=icon-upload size=16px color=#000 ]Tính năng: tăng độ ẩm âm đạo

[icon icon=icon-upload size=16px color=#000 ]Thành phần: Nước tinh khiết, Propylene Glycol, Hydroxyenthylcellulose

140.000 VNĐ Thêm vào giỏ
Gel Durex Play 50ml
Gel Durex Play 50ml

[icon icon=icon-upload size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-upload size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-upload size=16px color=#000 ]Thể loại: gel bôi trơn

[icon icon=icon-upload size=16px color=#000 ]Tính năng: tăng độ ẩm âm đạo

[icon icon=icon-upload size=16px color=#000 ]Thành phần: Nước tinh khiết, Propylene Glycol, Hydroxyenthylcellulose

80.000 VNĐ Thêm vào giỏ
Gel Durex Warming
Gel Durex Warming

[icon icon=icon-upload size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Thái Lan

[icon icon=icon-upload size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: Durex

[icon icon=icon-upload size=16px color=#000 ]Thể loại: gel bôi trơn

[icon icon=icon-upload size=16px color=#000 ]Tính năng: tăng độ ẩm âm đạo

[icon icon=icon-upload size=16px color=#000 ]Thành phần: Nước tinh khiết, Propylene Glycol, Hydroxyenthylcellulose

150.000 VNĐ Thêm vào giỏ