Là con gái đừng dại thủ dâm bằng hàng khủng

posted in: Thủ dâm | Comments

Chuyện thủ dâm là chuyện bình thường ở huyện. Nếu một người nói: “Tôi chưa bao giờ thủ dâm” thì chắc chắn người đó nói xạo. Thật vậy, ở tuổi trẻ nhất là tuổi vị thành niên thì nhu cầu … Continued