True-x CloseX
True-x CloseX

[icon icon=icon-plane size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Nhật Bản

[icon icon=icon-plane size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: True-x

[icon icon=icon-plane size=16px color=#000 ]Số lượng: 3 cái/hộp

[icon icon=icon-plane size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su kéo dài quan hệ

[icon icon=icon-plane size=16px color=#000 ]Tính năng: trị xuất tinh sớm vô cùng hiệu quả

[icon icon=icon-plane size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

30.000 VNĐ Thêm vào giỏ
True-x Performa
True-x Performa

[icon icon=icon-home size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Nhật Bản

[icon icon=icon-home size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: True-x

[icon icon=icon-home size=16px color=#000 ]Số lượng: 3 cái/hộp

[icon icon=icon-home size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su kéo dài quan hệ

[icon icon=icon-home size=16px color=#000 ]Tính năng: trị xuất tinh sớm vô cùng hiệu quả

[icon icon=icon-home size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

 

30.000 VNĐ Thêm vào giỏ
True-x Seduce
True-x Seduce

[icon icon=icon-zoom-out size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Nhật Bản

[icon icon=icon-zoom-out size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: True-x

[icon icon=icon-zoom-out size=16px color=#000 ]Số lượng: 3 cái/hộp

[icon icon=icon-zoom-out size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su có gân nổi

[icon icon=icon-zoom-out size=16px color=#000 ]Tính năng: tăng khoái cảm nữ giới khi mây mưa

[icon icon=icon-zoom-out size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

30.000 VNĐ Thêm vào giỏ
True-x Trojan
True-x Trojan

[icon icon=icon-trophy size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Nhật Bản

[icon icon=icon-trophy size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: True-x

[icon icon=icon-trophy size=16px color=#000 ]Số lượng: 3 cái/hộp

[icon icon=icon-trophy size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su có gân nổi

[icon icon=icon-trophy size=16px color=#000 ]Tính năng: tăng khoái cảm nữ giới khi mây mưa

[icon icon=icon-trophy size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

30.000 VNĐ Thêm vào giỏ
True-x ultra thin
True-x ultra thin

[icon icon=icon-star size=16px color=#000 ]Xuất xứ: Nhật Bản

[icon icon=icon-star size=16px color=#000 ]Hãng sản xuất: True-x

[icon icon=icon-star size=16px color=#000 ]Số lượng: 3 cái/hộp

[icon icon=icon-star size=16px color=#000 ]Thể loại: bao cao su siêu mỏng

[icon icon=icon-star size=16px color=#000 ]Tính năng: cảm giác rất thật

[icon icon=icon-star size=16px color=#000 ]Thành phần: cao su tự nhiên cao cấp

30.000 VNĐ Thêm vào giỏ